Tancar

DISPUIG es desprèn de la línia de dietètica, en previsió d’ampliar les instal·lacions de Prodal.